Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją!

Adres e-mail: biuro@twojaprzyszłość.pl          

Telefon: +48 604 061 042

„FUNDACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Ul. Turmoncka 17 lok.79, 03-254 Warszawa

REGON: 387941866, NIP: 5242912084

Numer KRS: 0000877410 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy

w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasze Oddziały:

1) LUBLIN

„FUNDACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”
Siedziba  – kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat ŁĘCZYNSKI, gmina SPICZYN, 

miejsc. ZAWIEPRZYCE nr 69a,  ZAWIEPRZYCE, kod 21-077, poczta SPICZYN, 

2)  NAREWKA

„FUNDACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ” 

Siedziba 1 – kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat HAJNOWSKI, gmina NAREWKA, 

miejsc. NAREWKA,  ul. HAJNOWSKA, nr 43, NAREWKA, kod 17-220, poczta NAREWKA

Nr konta:   5411602202000000484250798