O Fundacji

O Fundacji

“Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”


Ghandi 

Misja 

Fundacja Wsparcia Społecznego Twoja Przyszłość powstała z głębokiej potrzeby niesienia pomocy oraz umożliwienia ludziom wprowadzania trwałych zmian w ich życiu i otoczeniu. Budowanie mocy sprawczej poszczególnych osób, wspólnot mikro, wspólnot lokalnych, czy całego społeczeństwa jest kluczem do tego, aby jakość naszego wspólnego życia nieustannie rosła. Nie zależy nam jednak na pojedynczych akcjach: tylko wsparcie nastawione na trwały i długofalowy rozwój ma prawdziwą moc transformacji.  

Wizja

Pragniemy być organizacją, która nie tylko wspiera ludzi – chcemy być jak najbliżej ich problemów, wyzwań, potrzeb i marzeń. Wierzymy, że pomagania jest dobre wtedy, kiedy druga strona jest gotowa tę pomocą przyjąć. Dlatego tak istotne jest dla nas reagowanie na autentyczny głos płynący z lokalnych wspólnot i środowisk oraz projektowanie działań, które w inspirujący sposób na niego odpowiedzą. Chcemy być rzetelnym i mądrym partnerem, który będzie towarzyszył Wam na co dzień. Zaufanie, trwałe relacje, wzajemne zrozumienie: w ten sposób możemy wspólnie powiększać nasz kapitał społeczny.  

Cele

Nasze cele chcemy realizować w sposób dynamiczny, odpowiadając na aktualne wyzwania i potrzeby społeczne. Wierzymy we współpracę z mieszkańcami, specjalistami, leaderami, wolontariuszami jak również innymi organizacjami, organami władzy, placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi. Razem jesteśmy zawsze w stanie zdziałać więcej! 

Obszary i wyzwania, które chcemy zaadresować poprzez szkolenia i warsztaty jeszcze w pierwszym półroczu 2021 to między innymi:

 • Aktywizacja zawodowa mieszkańców, w tym:
  • Realizowanie szkoleń dotyczących zakładania działalności gospodarcze, 
  • Szkolenia dotyczące prawa, podatków oraz pozyskiwania dofinansowań, 
  • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę

kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 

 • Szkolenia poświęcone rozwojowi osobistemu. 
 • Wspieranie samoorganizacji w społecznościach lokalnych, w tym:
  • Realizowanie szkoleń na temat tworzenia spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych, czy zakładania stowarzyszeń, 
  • Szkolenia dotyczące prawa, podatków oraz pozyskiwania dofinansowań, 
  • Szkolenia poświęcone rozwojowi osobistemu. 

       – Identyfikowanie problemów społecznych oraz budowanie liderów zmian, w tym:

     – Realizacja szkoleń inspirujących do zakładania działalności poświęconych rozwiązywaniu problemów obecnych w ich społecznościach, 

     – Szkolenia dotyczące prawa, podatków oraz pozyskiwania dofinansowań, 

     – Szkolenia poświęcone rozwojowi osobistemu. 

  – Rozwój osobisty i animacja czasu wolnego nastawiona na budowanie relacji
i trwałych więzi zarówno w rodzinie, jak i lokalnych społecznościach:

– Realizowanie warsztatów plastycznych i twórczych dla rodzin, 

– Wspieranie inicjatyw nastawionych na animację lokalnych społeczności – z uwzględnieniem ograniczeń pandemicznych, 

– Edukacja w zakresie wsparcia określonych grup społecznych w czasie pandemii (seniorzy, osoby chore, osoby niepełnosprawne etc.) 

 • Edukacja i zwiększanie świadomości obywatelskiej poprzez warsztaty i realizację specjalnych projektów w takich dziedzinach jak:
  • Prawo i życie społeczne, 
  • Finanse i budowanie dobrostanu materialnego, 
  • Zdrowie psychiczne i fizyczne, 
  • Kultura i tradycja, 
  • Ochrona środowiska naturalnego. 

O tym jakie cele i projekty będziemy realizować chcemy decydować wspólnie z Wami. Wybierzemy te, które będą kluczowe do zaadresowania w tym i kolejny półroczu, następnie – latach kolejnych. Ostateczny kształt naszych działań będzie jednak zawsze odpowiedzią na najbardziej priorytetowe potrzeby obszarów, na których działamy. Obecnie jesteśmy w województwie mazowieckim, lubelskim, podlaskim i chcielibyśmy rozszerzyć nasze działania na cały kraj. Spotkajmy się już wkrótce!