KIM JESTEŚMY ?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
CZYLI:

KILKA SŁÓW
O FUNDACJI

NASZA MISJA:

Fundacja Wsparcia Społecznego „Twoja Przyszłość” powstała z głębokiej potrzeby niesienia pomocy oraz umożliwienia ludziom wprowadzania trwałych zmian w ich życiu i otoczeniu.

Budowanie mocy sprawczej poszczególnych osób, wspólnot mikro, wspólnot lokalnych, czy całego społeczeństwa jest kluczem do tego, aby jakość naszego wspólnego życia nieustannie rosła.

Nie zależy nam jednak na pojedynczych akcjach czy zrywach albowiem jedynie wsparcie nastawione na trwały i długofalowy rozwój ma prawdziwą moc sprawczą transformacji.

NASZA WIZJA:

Pragniemy być organizacją, która nie tylko okazjonalnie wspiera ludzi – chcemy być jak najbliżej ich problemów, wyzwań, potrzeb i marzeń.

Wierzymy że pomaganie jest dobre wtedy, kiedy druga strona jest gotowa tę pomoc przyjąć.

Dlatego tak istotne jest dla nas reagowanie na autentyczny głos płynący z lokalnych wspólnot i środowisk oraz projektowanie, które w inspirujący sposób na niego odpowiedzą.

Chcemy być rzetelnym i mądrym partnerem, który będzie towarzyszył Wam na co dzień. Zaufanie, trwałe relacje, wzajemne zrozumienie: w ten sposób możemy wspólnie powiększać nasz kapitał społeczny.

NASZe cele:

Nasze cele chcemy realizować w sposób dynamiczny, odpowiadając na aktualne wyzwania i społeczne potrzeby. Wierzymy głęboko we współpracę z mieszkańcami, lliderami społecznymi, wolontariuszami jak również innymi organizacjami, organami władzy, placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi.

Razem jesteśmy w stanie zdziałać więcej !

Obszary i wyzwania, które chcemy zaadresować poprzez szkolenia i warsztaty jeszcze w bieżącym 2021 roku to m.in.:

 • Aktywizacja zawodowa mieszkańców, w tym:
 • Realizowanie szkoleń dotyczących zakładania działalności gospodarczej,
 • Szkolenia dotyczące prawa, podatków oraz pozyskiwania dofinansowań,
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • Szkolenia poświęcone rozwojowi osobistemu,
 • Wspieranie samoorganizacji w społecznościach lokalnych, w tym:
 • Realizowanie szkoleń dotyczących na temat tworzenia spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych, czy zakładania stowarzyszeń,
 • Szkolenia dotyczące prawa, podatków oraz pozyskiwania dofinansowań,
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • Szkolenia poświęcone rozwojowi osobistemu,
 • Identyfikowanie problemów społecznych oraz budowanie liderów zmian, w tym:
 • Realizacja szkoleń inspirujących do zakładania działalności, poświęconych rozwiązywaniu problemów obecnych w Waszych społecznościach,
 • Szkolenia dotyczące prawa, podatków oraz pozyskiwanie dofinansowań,
 • Szkolenia poświęcone rozwojowi osobistemu,
 • Rozwój osobisty i animacja czasu wolnego nastawiona na budowanie relacji i trwałych więzi zarówno w rodzinie, jak i lokalnych społecznościach:
 • Realizowanie warsztatów plastycznych i twórczych dla rodzin,
 • Wspieranie inicjatyw nastawionych na animację lokalnych społeczności, również z uwzględnieniem ograniczeń pandemicznych (związanych z COVID-19),
 • Edukacja w zakresie wsparcia określonych grup społecznych w czasie pandemii (seniorzy, osoby chore, niepełnosprawni etc.),
 • Edukacja i zwiększanie świadomości obywatelskiej poprzez warsztaty i realizację specjalnych projektów w takich dziedzinach jak:
 • Prawo i życie społeczne,
 • Finanse i budowanie zasobów materialnych,
 • Zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • Kultura i tradycja,
 • Ochrona środowiska naturalnego,

O tym jakie cele i projekty będziemy realizować chcemy decydować wspólnie z Wami. Razem wybierzemy te z nich, które będą kluczowe do zaadresowania w tym roku i następnych latach.

Ostateczny kształt naszych działań będzie jednak zawsze odpowiedzią na najbardziej priorytetowe potrzeby obszarów, na których działamy.

Obecnie działamy na terenie województwa mazowieckiego (tu znajduje się nasza siedziba główna) a także w województwie lubelskim (to nasz oddział) oraz województwie podlaskim (to również nasz oddział).

W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność o większą liczbę regionów a docelowo objąć nią cały kraj.

Spotkajmy się już wkrótce!!!