Oferta odpłatna

Choć staramy się pozyskiwać środki na działania bezpłatne, to część naszych inicjatyw jest odpłatna – choć zawsze dążymy do utrzymania optymalnej dla odbiorcy ceny.

Chcemy abyście – jako beneficjenci Fundacji – mieli pełen dostęp do naszych działań. Dlatego jeśli cena konsultacji lub warsztatu nie jest dostosowana do Twoich możliwości i napotykasz trudności finansowe, prosimy o kontakt. Jesteśmy po to, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Razem budujemy przyszłość pełną solidarności i wsparcia.

Aktualne inicjatywy odpłatne lub częściowo odpłatne

Scroll to Top