"Bądź zmianą którą pragniesz ujrzeć w świecie"

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI AKTUALNYMI PROJEKTAMI
ZAPRASZAMY !

oto aktualnie realizowane PRZEZ fundację projekty

 Już od  1 września 2023 zapisy do nowego programu

 „OSIAGNIJ SUKCES – PSYCHOLOGICZNE, ZAWODOWE ZMIANY W ŻYCIU”

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego

 osób z całej Polski w formie stacjonarnej i online.

bezpłatne konsultacje z psychologiem

bezpłatna psychoterapia krótko i długoterminową

bezpłatna terapia z psychotraumatologiem 

bezpłatne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych w ramach interwencji kryzysowej 

Aby skorzystać ze wsparcia skontaktuj się z naszą recepcją i umów sesję:

☎️ tel. + 48 604 061 042

📧 e-mail:biuro.twoja-przyszlosc@op.pl

BRÓDNO 

ul. Wysockiego 4, lok. U-1, Warszawa 

plakat pomysł na siebie
*PLAKAT PROMUJĄCY PROJEKT - " POMYSŁ NA SIEBIE"
NASZ NOWY PROJEKT NOSI TYTUŁ: "POMYSŁ NA SIEBIE"

Projekt „POMYSŁ NA SIEBIE” dotyczy w głównej mierze działalności na rzecz integracji i reintegracji  zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów materialnych

Projekt jest realizowany przez Fundację Wsparcia Społecznego Twoja Przyszłość  w ramach „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”,  finansowane przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i poprawa dostępu do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie.

Projekt „POMYSŁ NA SIEBIE” skierowany jest do osób, którym brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym. W związku z tym znajdują się one w trudnej sytuacji materialnej. Osób, które nie posiadają nawet nie wielkich środków finansowych, aby zacząć działania.

Osoby takie, często w wyniku braku wiedzy nie zdają sobie sprawy, jakie mają możliwości i jak z nich skorzystać. Brakuje im wiedzy, że wiele elementów byłby w stanie przeprowadzić samodzielnie wraz  z pozyskaniem środków finansowych na prowadzenie swojej działalności zawodowej.

Projekt POMYSŁ NA SIEBIE kończy się wydaniem certyfikatu z odbytego szkolenia z doskonalenia zawodowego.

Szczególnie zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej.

Działaniami objęte zostanie 20 osób w wieku od 18 do 65 lat, które skorzystają ze szkoleń.

Projekt jest bezpłatny trwa ok. 4 miesięcy

Rekrutacja do projektu trwa od sierpnia do końca września 2021 roku lub wykorzystania miejsc

 Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby, które:

  • pozostają bez zatrudnienia
  • są w wieku od 18 do 65 lat
  • zamieszkujące Warszawę lub województwo mazowieckie
  • są wykluczone zawodowo ze względu na sytuację materialną

Jak przebiega projekt?

  1. Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe.
  2. Spotkanie rekrutacyjne w celu weryfikacji warunków formalnych.
  3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych.
  4. Uczestnictwo w cyklu kilku warsztatatów:

WARSZTAT NR 1:

„Jak określać swoje cele aby je osiągać”

– warsztaty motywacyjno-coachingowe, które przygotują uczestników programu do radzenia sobie ze stresem i pojawiającymi się przy realizacji projektów trudnościami.

WARSZTAT NR 2:

„Jaką działalność otworzyć- pomysł na siebie”

– Cykl prelekcji na których właściciele firm i organizacji pozarządowych opowiadają o realiach pracy w różnych sektorach rynku. Jak zaczynali? Skąd pomysł? Jakie trudności napotkali po drodze? Co było dla nich przełomem?

WARSZTAT NR 3:

„Wizualne aspekty tworzenia wizerunku firmy”

– przyśpieszony kurs podstawowych programów komputerowych. W jaki sposób tworzyć szybko, łatwo i bezpłatnie materiały graficzne, stronę internetową, CV, list motywacyjny.

WARSZTAT NR 4:

„Formy prawne działalności” 

– wszystko co trzeba wiedzieć od strony praktycznej o dostępnych w Polsce formach działalności, oraz zagadnieniach z nimi związanymi. Poza popularną JDG, będą omówione również Spółki, Fundacje, Spółdzielnie socjalne.

WARSZTAT NR 5:

„Chcę być aktywistą – grupy nieformalne”

– omówimy działalność  prowadzoną bez sformalizowania organizacyjnego. Chcemy pokazać uczestnikom, którzy będą wahali się co do otwarcia własnego prawnego podmiotu, że bez formalności też można działać.

WARSZTAT NR 6:

„Projekty, czyli jak to zrobić”

– praktyczne aspekty zarządzania projektami oraz narzędzia pozwalające oceniać, mierzyć i wyciągać wnioski z naszych działań.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w biurze projektu. Podczas spotkania zespół do spraw rekrutacji opowie dokładnie o projekcie oraz pomoże zweryfikować warunki formalne uczestnictwa.

Szczegółowych informacji udzielają:

zapraszamy: 

„Fundacja Wsparcia Społecznego Twoja Przyszłość”

Agnieszka Tuczyńska:

tel. +48 604 061 042

Kamila Rogozińska

tel. +48 508 146 594