Aktualne projekty

Проект фінансується Державним фондом реабілітації інвалідів України. Це стосується професійної активізації біженців-інвалідів з України, ми говоримо з другою та першою українськими групами інвалідності. Ми допоможемо вам знайти роботу. Ми забезпечуємо працевлаштування, консультації кар’єрного консультанта, юриста, психотралатолога, а в екстрених ситуаціях проводимо кризові втручання. Фонд реалізує вищезгаданий проект
у Варшаві та Бидгощі.  СПИТАТИ

Projekt finansowany jest ze środków PFRON -Pomoc niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy. Dotyczy aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy z drugą i pierwszą ukraińską grupą niepełnosprawności. Pomagamy w znalezieniu pracy. Prowadzimy pośrednictwo pracy, konsultacje z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychotraulatologiem, w nagłych sytuacjach interwencje kryzysowe. Fundacja realizuje ww. projekt w Warszawie i Bydgoszczy. ZAPRASZAMY

OFERTA ODPŁATNA

AKTUALNE WYDARZENIA

Misja i wizja Fundacji

Siła zmiany w Twoich rękach

Koncentrujemy się na umacnianiu jednostek i społeczności, aby każdy mógł wprowadzać trwałe zmiany w swoim życiu i otoczeniu.

Wspólnie kształtujemy Jutro

Jesteśmy zaangażowani w życie lokalnych wspólnot, aktywnie słuchamy i odpowiadamy na potrzeby.

Dynamiczna współpraca, Realne efekty

Łączymy siły z mieszkańcami, instytucjami i organizacjami, razem tworzymy trwałe i pozytywne zmiany.

Scroll to Top