Fundacja Wsparcia Społecznego - "Twoja Przyszłość"

Pomysł na siebie

Projekt „POMYSŁ NA SIEBIE” dotyczy w głównej mierze działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów materialnych.

Projekt realizowany  w ramach „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”, finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i poprawa dostępu do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie.

Projekt „POMYSŁ NA SIEBIE” skierowany jest do osób, którym brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym. W związku z tym znajdują się one w trudnej sytuacji materialnej. Osób, które nie posiadają nawet nie wielkich środków finansowych, aby zacząć działania.
Osoby takie, często w wyniku braku wiedzy nie zdają sobie sprawy, jakie mają możliwości i jak z nich skorzystać. Brakuje im wiedzy, że wiele elementów byłby w stanie przeprowadzić samodzielnie wraz z pozyskaniem środków finansowych na prowadzenie swojej działalności zawodowej.

Projekt POMYSŁ NA SIEBIE kończy się wydaniem certyfikatu z odbytego szkolenia z doskonalenia zawodowego.
Szczególnie zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. Działaniami objęte zostanie 20 osób w wieku od 18 do 65 lat, które skorzystają ze szkoleń. Projekt jest bezpłatny i trwa ok. 4 miesiące.
Rekrutacja do projektu trwa od sierpnia do września 2021 r.

Zapisy

Miejsce realizacji projektu:

Szkolenie Warszawa - "Twoja Przyszłość"

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby, które:

pozostają bez zatrudnienia
zamieszkujące Warszawę lub województwo mazowieckie
są w wieku od 18 do 65 lat
są wykluczone zawodowo ze względu na sytuację materialną

Jak przebiega projekt?

Jak określać swoje cele, aby je osiągać

warsztaty motywacyjno – coachingowe, które przygotują uczestników programu do radzenia sobie ze stresem i pojawiającymi się przy realizacji projektów trudnościami.

1

Jaką działalność otworzyć- pomysł na siebie

Cykl prelekcji na których właściciele firm i organizacji pozarządowych opowiadają o realiach pracy w różnych sektorach rynku. Jak zaczynali? Skąd pomysł? Jakie trudności napotkali po drodze? Co było dla nich przełomem?

2

Wizualne aspekty tworzenia wizerunku firmy

Przyspieszony kurs podstawowych programów komputerowych. W jaki sposób tworzyć szybko, łatwo i bezpłatnie materiały graficzne, stronę internetową, CV, list motywacyjny.

3

Formy prawne działalności

Wszystko co trzeba wiedzieć od strony praktycznej o dostępnych w Polsce formach działalności, oraz zagadnieniach z nimi związanymi. Poza popularną JDG, będą omówione również Spółki, Fundacje i Spółdzielnie socjalne.

4

Chcę być aktywistą
– grupy nieformalne

omówimy działalność prowadzoną bez sformalizowania organizacyjnego. Chcemy pokazać uczestnikom, którzy będą wahali się co do otwarcia własnego prawnego podmiotu, że bez formalności też można działać.

5

Projekty, czyli jak to zrobić

praktyczne aspekty zarządzania projektami oraz narzędzia pozwalające oceniać, mierzyć i wyciągać wnioski z naszych działań.

6

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w biurze projektu.

Podczas spotkania zespół do spraw rekrutacji opowie dokładnie o projekcie
oraz pomoże zweryfikować warunki formalne uczestnictwa.

Szczegółowych informacji udzielają: