Fundacja Wsparcia Społecznego - "Twoja Przyszłość"

PFRON WARSZAWA

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy.

Проект фінансується Державним фондом реабілітації інвалідів України. Це стосується професійної активізації біженців-інвалідів з України, ми говоримо з другою та першою українськими групами інвалідності. Ми допоможемо вам знайти роботу. Ми забезпечуємо працевлаштування, консультації кар’єрного консультанта, юриста, психотралатолога, а в екстрених ситуаціях проводимо кризові втручання. Фонд реалізує вищезгаданий проект
у Варшаві та Бидгощі.  СПИТАТИ

Projekt finansowany jest ze środków PFRON -Pomoc niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy. Dotyczy aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy z drugą i pierwszą ukraińską grupą niepełnosprawności. Pomagamy w znalezieniu pracy. Prowadzimy pośrednictwo pracy, konsultacje z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychotraulatologiem, w nagłych sytuacjach interwencje kryzysowe. Fundacja realizuje ww. projekt w Warszawie i Bydgoszczy. ZAPRASZAMY

Проєкт стосується професійної активізації біженців-інвалідів з України з другою та першою українськими групами інвалідності. Фонд реалізує вищезгаданий проект у Варшаві та Бидгощі.

Проєкт реалізується у Варшаві у співпраці з Карітасом Польщі, Центром допомоги мігрантам та біженцям – Caritas Urle.

Блоки воркшопів та індивідуальні консультації відбуваються в нашому головному офісі на вулиці Висоцького 4, та в центрі  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach , Stanisława Augusta Poniatowski 2, Urle.

Проект реалізується в Бидгощі у співпраці з Куявсько-Поморським Українським Домом у Бидгощі, вулиця Єзуїцька, 5.

Індивідуальні зустрічі та воркшопи також проводяться в Українському домі, за вказаною адресою.

Запрошуємо до участі у проекті: 

  • чоловіки-інваліди з України віком до 65 років,

  • жінки з інвалідністю з України віком до 60 років.

Можливе використання ПЕРЕКЛАДАЧА з українською або російською мовами.

Наше завдання – допомогти людям з інвалідністю з України знайти свій шлях у професійному житті.

Наш кар’єрний консультант допоможе вам скласти план дій, а наші фахівці допоможуть вам у його реалізації.  В рамках нашого працевлаштування ми ознайомимо зацікавлених людей з пропозиціями роботи та допоможемо їм у контактах з роботодавцями.

Якщо ви зіткнулися з юридичними проблемами і не можете їх вирішити, запишіться на юридичну консультацію до юриста, який працює у фонді.  Якщо Ви хочете дізнатися про польське законодавче законодавство з тем, які Вас цікавлять, Ви можете взяти участь у юридичних семінарах, організованих в рамках проекту.

Якщо у вас є проблеми, пов’язані з психічним здоров’ям, ви можете записатися на прийом до психотравматолога або, в екстреній ситуації, скористатися допомогою кризового інтервенціоніста, який також підтримає вас у практичних питаннях Наприклад, це допоможе вам знайти інше житло.

Запрошуємо Вас, в рамках проекту також є безкоштовні консультації:

безкоштовні консультації кар’єрного консультанта або коуча з працевлаштування

безкоштовна допомога в пошуку роботи, допомога в переговорах з роботодавцями

безкоштовне створення для кожного учасника індивідуального плану розвитку кар’єри

безкоштовні консультації психотравматолога, кризового інтервенціоніста

Безкоштовні зустрічі з юристом

безкоштовні психологічні, професійні та юридичні семінари

 Кількість місць обмежена. Напишіть або зателефонуйте до нас. 

Zанцеляр8 697 270 914, Варшава + 48 604 061 042

e-mail: biuro.twoja-przyszlosc@op.pl

Бидгощ тел. + 48 697 270 914

Проект фінансується PFRON в рамках програми «Допомога інвалідам України»

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy z drugą i pierwszą grupą niepełnosprawności Ukraińską.

Projekt realizujemy w Warszawie we współpracy
z Caritas Polska.
Bloki warsztatowe oraz konsultacje indywidualne odbywają się w naszej siedzibie ul. Wysockiego 4  oraz w ośrodku  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach , Stanisława Augusta Poniatowskiego 2, Urle.
Zapisz się
Nasz cel

Naszym zadaniem jest pomoc w odnalezieniu się w życiu zawodowym niepełnosprawnych osób z Ukrainy.

Nasz doradca zawodowy, pomoże w ustaleniu planu działania, a nasi specjaliści wesprą w jego realizacji.  W ramach prowadzonego przez nas pośrednictwa pracy, zapoznamy osoby zainteresowane z ofertami pracy,  pomożemy w kontaktach z pracodawcami.

Pomoc z prawem

Jeżeli napotkałeś problemy prawne i nie potrafisz ich rozwiązać, umów się na konsultacje prawne w zatrudnionym w fundacji prawnikiem.

Doradztwo prawne

Jeżeli chcesz poznać polskie regulacje prawne intersujących cię tematach, możesz uczestniczyć w warsztaty prawnych, organizowanych w ramach projektu.

Pomoc mentalna

Jeżeli masz problemy związane ze zdrowiem psychicznym możesz umówić się do psychotraumatologa, lub w nagłych sytuacjach skorzystać z pomocy interwenta kryzysowego, który wesprze Cię również w sprawach praktycznych np. pomoże znaleźć inne miejsce zamieszkanie

W ramach projektu odbywają się równie bezpłatne konsultacje:

Liczba miejsc ograniczona. Napisz lub zadzwoń do nas.Zapraszamy

Sracjonarnie – Ul. Wysockiego 4,  03-254 Warszawa

Projekt sfinansowany ze środków PFRON, w ramach programu „Pomoc niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy”

Realizowany przez naszą fundacje projekt „Pomoc niepełnosprawnym osobom z Ukrainy” finansowany ze środków PFRON, zakończył się 30 grudnia 2023 roku

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za wspólną pracę, udział w licznych szkoleniach i konsultacjach indywidualnych, w poszukiwaniach pracy i rozmowach z pracodawcami. Przez ten czas poznaliśmy się bliżej, a zawiązane relację pozostaną na długo.