Fundacja Wsparcia Społecznego - "Twoja Przyszłość"

Rozwój twojej przyszłości

Who we are

Bezpłatne konsultacje psychologiczne, prawne oraz doradztwo zawodowe

Projekt składa się z trzech bezpłatnych bloków:

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Zapisy

Doradztwo psychologiczne

bezpłatne wsparcie psychologiczne indywidualne
bezpłatne wsparcie psychologiczne grupowe

Doradztwo zawodowe

bezpłatne wsparcie zawodowe – indywidualne
bezpłątne wsparcie zawodowe – grupowe

Doradztwo prawne:

bezpłatne wsparcie prawne – indywidualne
bezpłatne wsparcoe prawne – grupowe