Fundacja Wsparcia Społecznego - "Twoja Przyszłość"

Misja i wizja Fundacji Wsparcia Społecznego "Twoja Przyszłość"

Misja Fundacji - tworzenie przyszłości, która liczy się dla każdego

W naszym sercu leży idea pomocy i transformacji: Fundacja Wsparcia Społecznego „Twoja Przyszłość” zrodziła się z pasji do pomagania i przekonania, że każdy ma moc wprowadzania trwałych zmian w swoim życiu i społeczności. Stawiamy na budowanie mocy sprawczej jednostek i społeczności, od mikro wspólnot po całe społeczeństwo, aby wspólnie kształtować lepszą przyszłość.

Stałe wsparcie, realna transformacja: Naszym celem nie są jednorazowe akcje, lecz długofalowa i skuteczna pomoc. Wierzymy, że trwały rozwój jest kluczem do realnej zmiany.

Wizja Fundacji - bliskość, współpraca, realne wpływy

Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujecie: Chcemy być blisko problemów, wyzwań, potrzeb i marzeń osób, które wspieramy. Nasza działalność opiera się na prawdziwej gotowości do przyjęcia pomocy i aktywnym słuchaniu głosów z lokalnych społeczności.

Tworzymy mocne partnerstwa: Dążymy do bycia rzetelnym partnerem w codziennej walce o lepsze jutro. Budujemy zaufanie i trwałe relacje, które pomagają rozwijać społeczny kapitał.

Cele Fundacji – dynamiczna aktywność i współpraca dla lepszej przyszłości

Zjednoczeni w działaniu: Naszym priorytetem jest dynamiczna realizacja celów, odpowiadająca na bieżące wyzwania i potrzeby społeczne. Współpraca z mieszkańcami, liderami społecznymi, wolontariuszami, innymi organizacjami, władzami, placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi jest dla nas kluczem do osiągnięcia większego wpływu.

Tworzymy zmiany razem: Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć znacznie więcej. Razem kształtujemy przyszłość, która ma znaczenie.