Pomysł na siebie

Projekt „POMYSŁ NA SIEBIE” dotyczy w głównej mierze działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów materialnych.

Projekt realizowany  w ramach „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”, finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i poprawa dostępu do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie.

Projekt „POMYSŁ NA SIEBIE” skierowany jest do osób, którym brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym. W związku z tym znajdują się one w trudnej sytuacji materialnej. Osób, które nie posiadają nawet nie wielkich środków finansowych, aby zacząć działania.
Osoby takie, często w wyniku braku wiedzy nie zdają sobie sprawy, jakie mają możliwości i jak z nich skorzystać. Brakuje im wiedzy, że wiele elementów byłby w stanie przeprowadzić samodzielnie wraz z pozyskaniem środków finansowych na prowadzenie swojej działalności zawodowej.

Projekt POMYSŁ NA SIEBIE kończy się wydaniem certyfikatu z odbytego szkolenia z doskonalenia zawodowego.
Szczególnie zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. Działaniami objęte zostanie 20 osób w wieku od 18 do 65 lat, które skorzystają ze szkoleń. Projekt jest bezpłatny i trwa ok. 4 miesiące.
Rekrutacja do projektu trwa od sierpnia do września 2021 r.

Zapisy

 • biuro.twoja-przyszlosc@op.pl
 • tel.  Agnieszka Tuczyńska      tel. 604 061 042,
 • tel. Kamila Rogozińska          tel.  508 146 594,

Miejsce realizacji projektu – Wysockiego 4, lok. U-1, Warszawa (Bródno)

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby, które:
 • pozostają bez zatrudnienia
 • są w wieku od 18 do 65 lat
 • zamieszkujące Warszawę lub województwo mazowieckie
 • są wykluczone zawodowo ze względu na sytuację materialną
Jak przebiega projekt?
 • Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe.
 • Spotkanie rekrutacyjne w celu weryfikacji warunków formalnych.
 • Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych.
 • Uczestnictwo w cyklu kilku warsztatatów:

WARSZTAT NR 1Jak określać swoje cele aby je osiągać” – warsztaty motywacyjno – coachingowe, które przygotują uczestników programu do radzenia sobie ze stresem i pojawiającymi się przy realizacji projektów trudnościami.

WARSZTAT NR 2 – Jaką działalność otworzyć- pomysł na siebie – Cykl prelekcji na których właściciele firm i organizacji pozarządowych opowiadają o realiach pracy w różnych sektorach rynku. Jak zaczynali? Skąd pomysł? Jakie trudności napotkali po drodze? Co było dla nich przełomem?

WARSZTAT NR 3 – Wizualne aspekty tworzenia wizerunku firmy – Przyspieszony kurs podstawowych programów komputerowych. W jaki sposób tworzyć szybko, łatwo i bezpłatnie materiały graficzne, stronę internetową, CV, list motywacyjny.

WARSZTAT NR 4 – Formy prawne działalności  – wszystko co trzeba wiedzieć od strony praktycznej o dostępnych w Polsce formach działalności, oraz zagadnieniach z nimi związanymi. Poza popularną JDG, będą omówione również Spółki, Fundacje i Spółdzielnie socjalne.

WARSZTAT NR 5 – Chcę być aktywistą – grupy nieformalne – omówimy działalność  prowadzoną bez sformalizowania organizacyjnego. Chcemy pokazać uczestnikom, którzy będą wahali się co do otwarcia własnego prawnego podmiotu, że bez formalności też można działać.

WARSZTAT NR 6 – Projekty, czyli jak to zrobić – praktyczne aspekty zarządzania projektami oraz narzędzia pozwalające oceniać, mierzyć i wyciągać wnioski z naszych działań.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w biurze projektu. Podczas spotkania zespół do spraw rekrutacji opowie dokładnie o projekcie oraz pomoże zweryfikować warunki formalne uczestnictwa.

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Agnieszka Tuczyńska      tel.  604 061 042,
 • Kamila Rogozińska tel.  508 146 594,
 • e-mail: biuro.twoja-przyszlosc@op.pl
Scroll to Top