Rozwój Twojej Przyszłości

Bezpłatne konsultacje psychologiczne, prawne oraz doradztwo zawodowe

Projekt składa się z trzech bezpłatnych bloków:

  1. doradztwo  psychologiczne
  2. doradztwo prawne
  3. doradztwo zawodowe
 
Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
 

Zapisy:

 

Doradztwo psychologiczne

1. bezpłatne wsparcie psychologiczne indywidualne

bezpłatne konsultacje z psychologiem

bezpłatna psychoterapia krótko  i długoterminowa

bezpłatna terapia z psychotraumatologiem

bezpłatna wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych w ramach interwencji kryzysowej

2. bezpłatne wsparcie psychologiczne grupowe

stacjonarne grupy terapeutyczne dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego

stacjonarne warsztaty pt. ” Redukcja stresu – techniki pracy z myślami i emocjami”

 Doradztwo zawodowe

 1. bezpłatne wsparcie zawodowe – indywidualne

konsultacje z doradcą zawodowym

konsultacje z coachem biznesu

2. bezpłątne wsparcie zawodowe – grupowe

stacjonarne warsztaty wsparcia zawodowego

 Doradztwo prawne:

 1. bezpłatne wsparcie prawne – indywidualne

konsultacje z  prawnikiem

2. bezpłatne wsparcoe prawne – grupowe

stacjonarne warsztaty wsparcia w zakresie prawa pracy oraz bieżących spraw prawnych uzupełniających wiedzę uczestników

Scroll to Top